สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

tab
tab

#
#
#
#
#
#
ข่าวนักศึกษา
News Techno 17/12/2560 ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมสานเสวนา การปรับตัวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ของนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
News Techno 01/12/25 ขอเชิญศิษย์เก่าและและศิษย์ปัจุบันอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณสือสารเคลื่อนที่ (MOBILE APPLICATION)
News Techno 13/10/2559 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
News Techno 12/10/2559 ประกาศเลื่อนกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
News Techno 22/07/2559 รณรงค์การลงทะเบียน พร้อมเพย์ (Prompt Pay)
More  
ข่าวประชาสัมพันธ์
News Techno 05/08/2560 รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2560 ครั้งที่ 3
News Techno 02/08/2560 ตำแหน่งงานว่างจังหวัดกำแพงเพชรประจำเดือน สิงหาคม 2560
News Techno 21/07/2560 วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 4 ประจำปี งบประมาณ 2560 ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560
News Techno 02/07/2560 ตำแหน่งงานว่างจังหวัดกำแพงเพชรประจำเดือน กรกฏาคม 2560.
News Techno 02/07/2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร รับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร บาร์เทนเดอร์ รับสมัครตังบัดนี้ - 31 กรกฏาคม 2560
More  

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

เสวนาไทยแลนด์ 4.0

 

 
 

 

 

 


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร| statistic | แผนที่
เลขที่ 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 เบอร์โทร. 055 - 706-555 ต่อ 2511 , 2530
E-mail : kpru_technology@hotmail.com