สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด.ร.เทพ เกื้อทวีกุล
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

tab
tab

#
#
#
#
#
#
ข่าวนักศึกษา
News Techno 20/12/2560 ขอเชิญศิษย์เก่าอบรม เรื่อง “การเป็นผู้ประกอบการในยุค 4.0” ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา (ตึก SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
News Techno 20/12/2560 กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
News Techno 17/12/2560 ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมสานเสวนา การปรับตัวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ของนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
News Techno 01/12/25 ขอเชิญศิษย์เก่าและและศิษย์ปัจุบันอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณสือสารเคลื่อนที่ (MOBILE APPLICATION)
More  
ข่าวประชาสัมพันธ์
News Techno 05/07/2561 ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
News Techno 23/06/2561 บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด เปิดรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์งาน
News Techno 23/06/2561 รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งคนไทยไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2561 ครั้งที่ 2
News Techno 22/06/2561 บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด เปิดรับสมัครงาน
News Techno 18/07/2560 ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2561
More  

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
8 พฤศจิกายน 2560

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
7 พฤศจิกายน 2560

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
7 พฤศจิกายน 2560

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
6 พฤศจิกายน 2560

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
4 - 6 มกราคม 2560

การเป็นผู้ประกอบการในยุค 4.0
4 มกราคม 2560

 

 
 

 

 

 


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร| statistic | แผนที่
เลขที่ 69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 เบอร์โทร. 055 - 706-555 ต่อ 2511 , 2530
E-mail : kpru_technology@hotmail.com