โครงการสัมมนาวิชาการ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิเช่น ปาฐกถาพิเศษ การเสวนาวิชาการ การบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติ กิจกรรม Show and Share และ การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (Modern Education Expo)

เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2567 198 211 Share

ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานทางวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2567 282 171 Share

การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4

#ขยายเวลาเปิดรับบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ 19 มกราคม 2567 203 343 Share

มีต่อ

ลงพื้นที่ประสานงานกลุ่มแกนนำเกษตรกร ชุมชนบ้านหนองเต่าทอง

ลงพื้นที่ประสานงานกลุ่มแกนนำเกษตรกร ชุมชนบ้านหนองเต่าทอง เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม 2567 162 156 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน R&S-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม