19 ชนะเลิศโครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์

16. 06. 19
posted by: Super User
Hits: 761

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  จากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการ ORGANOID Packaging Design Competition ของบริษัทโอเมกา3.6.9แอนด์ ไบโคปีน จำกัด เมื่อวันที่  20  เมษายน  2559  ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดเวทีให้นักศึกษากล้าแสดงออก  นำความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน  

View the embedded image gallery online at:
https://techno.kpru.ac.th/techno/index.php/19#sigFreeId5331e13eac