70 กิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UniKL

17. 08. 29
posted by: Super User
Hits: 4262

เมื่อระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ (UniKL) จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. Mohd Fauzain Izzuddin Bin Ahmad Fauzi 2. Nurul Aini Binti Mohamad Zakaria 3. Amirul Syafiq Bin Saipul Anwar 4. Muhamad Syafiq Izzuddin Bin Abdul Sani ได้สอนและถ่ายทอดความรู้รายวิชา Electrical Measurement and instrumentation ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีวิศกรรมไฟฟ้า และจะหมุนเวียนสอนรายวิชาดังกล่าวให้กับนักศึกษาอีก 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน