77 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการ TCDC

16. 12. 12
posted by: Super User
Hits: 745

          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ จากการแข่งขันโครงการ Love Your Local Love Your City 2016 ซึ่งจัดโดย สสส. และ ศูนย์สร้างสรรค์ (TCDC) เป็นโครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน โดยนักศึกษาได้ทดลองนำกระบวนการ Service Design ไปแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการจากคนในชุมชน แล้วดำเนินการในพื้นที่จริง ที่ชุมชนวัดทุ่งสวน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร กรณีศึกษาคือโรงเรียนเทศบาล 2 ภายใต้โครงการ 3 ป.(ปลอดภัย เป็นระเบียบ ประทับใจ) โดยเข้ารับรางวัล ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาและหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

View the embedded image gallery online at:
https://techno.kpru.ac.th/techno/index.php/77#sigFreeId940877e8c4