81 ออกแบบเข้าศึกษาดูงาน มรภ.เชียงราย

16. 12. 21
posted by: Super User
Hits: 4575

          เมื่อระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2559 อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม ที่สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และพิพิธภัณฑ์บ้านดำ วัดร่องขุน และพระธาตุเจดีย์ทองเชเวดากอง วัดพระเจ้าระแข่ง พระทันใจ วัดพระหยก-พระสามมิติประเทศพม่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้สัมผัสกับผลงานด้านศิลปะและการออกแบบด้วยของจริง

View the embedded image gallery online at:
https://techno.kpru.ac.th/techno/index.php/81#sigFreeId2e9e2f0583