สายตรงคณบดี

16. 07. 30
posted by: Super User
Hits: 4401

 

 อ.เทพ

ระบบสายตรงคณบดี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) รับข้อเสนอความคิดเห็นในการพัฒนา ปรับปรุงคณะ
2) รับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน เช่น การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ความไม่เป็นธรรมในการให้บริการ การรับสินบน ความไม่โปร่งใสต่อการดำเนินการภายในองค์กร เป็นต้น
ทั้งนี้ การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภายในหน่วยงาน ถือเป็นความลับทางราชการ มหาวิทยาลัยและผู้รับผิดชอบ จะปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Comments   

+1 #3 maesiya 2017-06-20 07:54
สามารถเข้าศึกษาต่อได้ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.กำแพงเพชร ยังรับสมัครอยู่ครับ เปิดทำการเรียนการสอนทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา ได้แก่
1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
3. เทคโนโลยีพลังงาน
4. เทคโนโลยีก่อสร้าง
5. เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6. การจัดการโลจิสติกส์
7. อิเล็กทรอนิกคอมพิวเตอร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 055-706-555 ต่อ 2530 ครับ
Quote
+2 #2 wuttipan 2017-05-14 05:10
จบปวส. มาเรียนต่อที่ นี่ได้หรือเปล่าครับ
ยังรับสมัครอยู่ไหม
Quote
+1 #1 Mr.Kasemsan Ratisanp 2017-02-23 03:17
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เรื่อง เชิญร่วมคอร์ส อบรม Fluke Thermography Application/Report : 1
ทาง บริษัท เอ็ม.ที.เค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดทดสอบทางอุตสาหกรรม ภายใต้ยี่ห้อ Fluke ในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมมือกับ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด มีความประสงค์ทำอบรมหลักสูตร Fluke Thermography Application/Report : 1 เนื้อหาในอบรมนี้จะครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เข้าถึงการวิเคราะห์ภาพแต่ละภาพว่าที่ดำเนินการถ่ายภ าพนั้นมันสื่ออะไรให้เราบ้าง เฉดสีของภาพที่ถ่ายออกมานั้นบอกถึงทิศทางพลังงานความ ร้อนอย่างไร โดยมีวิทยากร ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค จากบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ผู้บรรยายในครั้งนี้
สามารถแจ้งลงทะเบียนได้ที่ อีเมล์ คุณเอก , คุณเปิ้ล . Fax 02-944-7859

Link เอกสาร รายละเอียด
https://drive.google.com/drive/folders/0BwK7Dh3_BKfWbkxpR2U4N0tUTEE

ขอบคุณครับ
Quote

Add comment


Security code
Refresh