รวมแนะแนวการศึกษาต่อ

16. 05. 09
posted by: Super User
Hits: 10351

 

     
  เอกสารแนะนำโปรแกรมวิชาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
     
          electrical1 electrical2                                                          computer1 computer2       
  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
             
  energy1 energy2   design1 design2  
  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน   โปรแกรมวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
             
  logistics1 logistics2   civil1 civil poster  
  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์   โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง  
           
  electronic computer      
  โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

     
           
   เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่   ปีการศึกษา 2560    
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................  
 


poster techno60
โปสเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีการศึกษา 2560

techno2560 1   techno59 eng1  
        techno2560 2   techno59 eng2  
  แผ่บพับแนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีการศึกษา 2560  (ภาษาไทย)
  แผ่บพับแนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีการศึกษา 2560  (ภาษาอังกฤษ)