"นิทรรศการเปิดโลกเทคโนโลยี & นวัตกรรมสู่การบูรณาการแห่งอนาคต JTIF 2022"


www.kpru.ac.th www.techno.kpru.ac.th
การแข่งขันการบังคับอากาศยนต์ไร้คนขับขนส่ง (ขับโดรน)

| 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 16.00 น.
| ตึกคณะเทคโน หน้าอาคาร 18 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


การแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย Python

| 14 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.
| ตึก 18 ห้อง 18403 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control)

| 15 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.
| ตึก 18 ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สร้างสระพานด้วยไม้ไอศกรีมเชิงวิศวกรรม

| 14 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 - 13.00 น.
| บูธสาขา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


การประกวดภาพถ่าย “มุมเท่ ๆ กับ Design center”

| 14-15 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น.
| ตึก 29 บูธสาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก


การแข่งขัน E-sport ROV Championship

| 15 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น.
| ตึก 18 ห้องปฏิบัติการสื่อสารและงานดิจิตอล(ชั้น1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม