โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก บันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทปลูกผักเพราะรักแม่ สำนักงานใหญ่ (โอ้กะจู๋) จังหวัดเชียงใหม่

ในวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัทปลูกผักเพราะรักแม่ สำนักงานใหญ่ (โอ้กะจู๋) จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน

เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2567 149 Share


กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมสีเส้นด้ายจากต้นกล้วยไข่ (Gi) จากการเหลือทิ้ง และวัสดุในพื้นถิ่น

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมสีเส้นด้ายจากต้นกล้วยไข่ (Gi) จากการเหลือทิ้ง และวัสดุในพื้นถิ่น

เพื่อให้เกิด ผลลัพธ์ต่อการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย

ภายใต้โครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิภัณฑ์ยั่งยืนสู่แพลตฟอร์ม ออนไลน์(OTOP)

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและยกระดับสินค้าชุมชน OTOP อย่างน้อย 1 ระดับ 

2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนหรือผู้ประกอบการ

3. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

เป้าหมาย ชุมชน 16 คน

สถานที่ กลุ่มทอผ้าทอเทียนทอง บ้านหนองจอกพัฒนา ม.9 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2567 148 Share

งานพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน "กึ่งศตวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งานพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน "กึ่งศตวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 12-13 มกราคม 2567

สถานที่ ณ ด้านหลัง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จังหวัดกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป 100 คน

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2567 152 Share

มีต่อ

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมสีเส้นด้ายจากต้นกล้วยไข่ (Gi) จากการเหลือทิ้ง และวัสดุในพื้นถิ่น

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมสีเส้นด้ายจากต้นกล้วยไข่ (Gi) จากการเหลือทิ้ง และวัสดุในพื้นถิ่น

เพื่อให้เกิด ผลลัพธ์ต่อการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย

ภายใต้โครงการ ยกระดับมาตรฐานผลิภัณฑ์ยั่งยืนสู่แพลตฟอร์ม ออนไลน์(OTOP)

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและยกระดับสินค้าชุมชน OTOP อย่างน้อย 1 ระดับ 

2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนหรือผู้ประกอบการ

3. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

เป้าหมาย ชุมชน 16 คน

สถานที่ กลุ่มทอผ้าทอเทียนทอง บ้านหนองจอกพัฒนา ม.9 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2567 148 Share

มีต่อ

การแข่งขันทักษะการออกแบบของนักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบของนักศึกษา ครั้งที่ 6 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

นักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คว้ารางวัลทุกรายการแข่งขัน จากโครงการแข่งขันทักษะการออกแบบของนักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบของนักศึกษา ครั้งที่ 6 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567 ณ อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2567 146 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก