ประกาศและคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประกาศและคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2566 155 437 Share


ทุนอุดหนุนการวิจัยตามแผนงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยตามแผนงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2566 12 585 Share

การประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16

การประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16

เผยแพร่เมื่อ 6 มิถุนายน 2566 12 580 Share

ขอเชิญแข่งขันทักษะวิชาชีพนักศึกษาเครือข่าย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักศึกษาเครือข่าย

เผยแพร่เมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 12 694 Share

มีต่อ

แนะแนวโรงเรียนวชิรปราการวิทยา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวชิรปราการวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566 3 Share


การประชุมเปิดภาคเรียนศึกษาที่ 2566/2

เผยแพร่เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566 83 Share


พิธีส่งมอบธงของสมาคมฯ ให้แก่เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการฯ ครั้งถัดไป

เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2566 331 Share


งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 (TREC-16)

สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 (TREC-16) ภายใต้ชื่อ “พลังงานชุมชนมิติใหม่ในการพึ่งพาตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2566

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2566 752 Share


มีต่อ

แนะแนวโรงเรียนคลองลานวิทยา

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนคลองลานวิทยา

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566 4 Share


แนะแนวโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2566 3 Share


แนะแนวโรงเรียนวัชรวิทยา

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 4 Share


แนะแนวโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

เผยแพร่เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2566 1 Share


มีต่อ

กิจกรรมแสดงผลงาน Damoday Startup Thailand league 2023

ทีม Bio Protech นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทีม AP2S นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงาน Damoday Startup Thailand league 2023 ณ True Digital Park WEST - Grand Hall

เผยแพร่เมื่อ 25 กรกฎาคม 2566 12 184 Share


ขอแสดงความยินดีกับ "ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน" อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ "ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน" อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและผ่านการทดสอบให้เป็นผู้สอนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นกลางตามโปรแกรมในหลักสูตร CCNP Enterprise Core Networking (ENCOR)

ครั้งที่ 18

เผยแพร่เมื่อ 20 มิถุนายน 2566 12 462 Share

ขอแสดงความยินดีกับทีม BioProtech

ขอแสดงความยินดี กับทีม Bioprotect นำโดย อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี อาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม

เผยแพร่เมื่อ 1 มิถุนายน 2566 12 676 Share


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.สุรเชษ ตุ้มมี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.สุรเชษ ตุ้มมี

เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2566 12 642 Share


มีต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดการสืบค้นสิทธิบัตร

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดการสืบค้นสิทธิบัตร

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 12 446 Share

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันนวัตกรรมทางการเกษตร

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การแข่งขันนวัตกรรมทางการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 12 465 Share

โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร (ปากดง)รับสมัครพนักงานชั่วคราว

รับสมัครงานพนักงานชั่วคราว ฤดูซ่อมบำรุง ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 12 551 Share

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ

การเปิดรับข้อเสนอโครงการ

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 12 543 Share

มีต่อ

งานราชภัฏลอยกระทงประจำปี 2566

เวียนมาถึงวันคอย ลอยละล่อง ท่องราชภัฏ

เผยแพร่เมื่อ 4 ธันวาคม 2566 79 Share


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมี อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง และ อาจารย์อาจารย์จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ เป็นวิทยากร ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารโลจิสติกส์

เผยแพร่เมื่อ 30 ตุลาคม 2566 185 Share


วันรักต้นไม้แห่งชาติ 2566

กิจกรรม วันรักต้นไม้แห่งชาติ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2566 ณ บริเวณวงเวียนพระพุทธวิธานปัญญาบดี

เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2566 85 Share


พิธีส่งมอบโอนย้ายครุภัณฑ์ฯเครื่องผลิตไบโอดีเซลภายใต้ความร่วมมือฯในด้านการศึกษาและวิจัย

พิธีส่งมอบโอนย้ายครุภัณฑ์ฯเครื่องผลิตไบโอดีเซลภายใต้ความร่วมมือฯในด้านการศึกษาและวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2566 196 Share


มีต่อ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมอาชีพที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566 10 Share

กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา ปีการศึกษา 2566/1

กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา ปีการศึกษา 2566/1

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 12 496 Share

ประชาสัมพันธ์ บริษัท เคทเรียลเอสเตท รับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เคทเรียลเอสเตท รับนักศึกษาฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 12 608 Share


ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2566 12 601 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม