เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนานักวิจัย "รุ่นใหม่"

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนานักวิจัย "รุ่นใหม่" ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.

เผยแพร่เมื่อ 4 ธันวาคม 2566 323 Share

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนานักวิจัย "รุ่นกลาง"

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนานักวิจัย "รุ่นกลาง" ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.

เผยแพร่เมื่อ 4 ธันวาคม 2566 289 Share

ประกาศและคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประกาศและคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2566 155 906 Share


ทุนอุดหนุนการวิจัยตามแผนงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยตามแผนงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2566 12 1,016 Share

มีต่อ

การประชุมก่อนปิดภาคเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2/2567

วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมกันประชุม และสรุปกิจกรรมต่างๆ ก่อนปิดภาคเรียน

เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567 86 Share


การประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1/2567

เผยแพร่เมื่อ 16 มกราคม 2567 306 Share


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย)

ในวันจันทร์ ที่15 มกราคม พ.ศ.2567  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566
ครั้งที่ 1 (ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย)

เผยแพร่เมื่อ 15 มกราคม 2567 203 Share


การประชุมเปิดภาคเรียนศึกษาที่ 2566/2

เผยแพร่เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566 367 Share


มีต่อ

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วร่วมกับชุดผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ : การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วร่วมกับชุดผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
โดยมี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2567 100 Share


เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมจัดบูธในงานศิลป์ในสวน

วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจัดบูธ ระบายสีงานและแนะแนวในงานศิลป์ในสวน ณ บริเวณลานจอดรถหน้าศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28 มกราคม 2567 150 Share


แนะแนวโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 มกราคม 2567 253 Share


แนะแนววิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้แนะแนวการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 10 มกราคม 2567 300 Share


มีต่อ

กิจกรรมแสดงผลงาน Damoday Startup Thailand league 2023

ทีม Bio Protech นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทีม AP2S นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงาน Damoday Startup Thailand league 2023 ณ True Digital Park WEST - Grand Hall

เผยแพร่เมื่อ 25 กรกฎาคม 2566 12 490 Share


ขอแสดงความยินดีกับ "ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน" อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ "ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน" อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและผ่านการทดสอบให้เป็นผู้สอนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นกลางตามโปรแกรมในหลักสูตร CCNP Enterprise Core Networking (ENCOR)

ครั้งที่ 18

เผยแพร่เมื่อ 20 มิถุนายน 2566 12 879 Share

ขอแสดงความยินดีกับทีม BioProtech

ขอแสดงความยินดี กับทีม Bioprotect นำโดย อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี อาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม

เผยแพร่เมื่อ 1 มิถุนายน 2566 12 1,100 Share


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.สุรเชษ ตุ้มมี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.สุรเชษ ตุ้มมี

เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2566 12 1,057 Share


มีต่อ

การประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา Soft Power ท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ระดับสากล”

การประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา Soft Power ท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ระดับสากล” นำเสนอผลงาน ณ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2567 ผ่านระบบ Teleconference (Zoom Meeting และ Google Meet)

เผยแพร่เมื่อ 8 ธันวาคม 2566 256 Share

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดการสืบค้นสิทธิบัตร

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดการสืบค้นสิทธิบัตร

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 12 844 Share

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันนวัตกรรมทางการเกษตร

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การแข่งขันนวัตกรรมทางการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 12 931 Share

โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร (ปากดง)รับสมัครพนักงานชั่วคราว

รับสมัครงานพนักงานชั่วคราว ฤดูซ่อมบำรุง ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 12 1,071 Share

มีต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และออกแบบแพคแบตเตอรี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และออกแบบแพคแบตเตอรี่" ในระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยเป็นการร่วมกันระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ บริษัท จีเมติกส์ จำกัด

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 138 Share


กิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดการขยะของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดการขยะของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2567 94 Share


ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน

เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2567 109 Share


กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2567 155 Share


มีต่อ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมอาชีพที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566 290 Share

กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา ปีการศึกษา 2566/1

กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา ปีการศึกษา 2566/1

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 12 945 Share

ประชาสัมพันธ์ บริษัท เคทเรียลเอสเตท รับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เคทเรียลเอสเตท รับนักศึกษาฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 12 1,104 Share


ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2566 12 1,048 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม