โครงการเฟ้นหาทีมที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สู่การสร้างแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาภาคการเกษตร

โครงการเฟ้นหาทีมที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สู่การสร้างแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาภาคการเกษตร

คุณสมบัติในการสมัคร
1.เป็นนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี/โท/เอก ศิษย์เก่า นักวิจัย บุคคลทั่วไป ที่มีความตั้งใจอยากทำธุรกิจ
2.ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 3-5 คน
3.สมาชิกที่มีความถนัดด้านการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 คน
4. ทีมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 10 1,160 Share

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ขอเชิญชวนนักศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วม กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมจัดวัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กำหนดการกิจกรรม

08.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

09.00 - 09.30 น. - คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าวเปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่พร้อมให้โอวาทพร้อมประธานสาขาแต่ละสาขา

09.30 - 10.00 น. - เสนอวิดิทัศน์แนะนำโปรแกรม ทั้ง 7 สาขา

10.00 - 10.30 น. - พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับทีมงานสโมสรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10.30 - 12.00 น. - รองคณะบดีฝ่ายวิชาการอบรม เรื่อง ปรับตัวใรรั้วมหาวิทยาลัย ระเบียบ                             

                         - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอบรม เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ                             

13.00 - 15.00 น. นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ในสาขาของตนเอง

 

*** การแต่งกาย

**** นักศึกษาและการสรรหานายกสโมสรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เผยแพร่เมื่อ 1 มิถุนายน 2566 10 994 Share

งาน "50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

วันที่ 26 มกราคม 2566 ในงาน "50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2566 10 1,139 Share

นิทรรศการเส้นทางเทคโนโลยี & นวัตกรรมสู่การบูรณาการแห่งโลกอนาคต

กิจกรรมนิทรรศการเส้นทางเทคโนโลยี & นวัตกรรมสู่การบูรณาการแห่งโลกอนาคต

"A Journey Technology into the Future 2022 "JTIF 2022"

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12.00 น.
ณ ชั้น 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Automatic Control

 

เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม 2565 10 1,081 Share

นิทรรศการเส้นทางเทคโนโลยี & นวัตกรรมสู่การบูรณาการแห่งโลกอนาคต

นิทรรศการเส้นทางเทคโนโลยี & นวัตกรรมสู่การบูรณาการแห่งโลกอนาคต

"A Journey Technology into the Future 2022 "JTIF 2022"


วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 
การแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย Python

ณ ชั้น 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 14 ธันวาคม 2565 10 1,123 Share

มีต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ "ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน" อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ "ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน" อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและผ่านการทดสอบให้เป็นผู้สอนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นกลางตามโปรแกรมในหลักสูตร CCNP Enterprise Core Networking (ENCOR) ครั้งที่ 18

เผยแพร่เมื่อ 20 มิถุนายน 2566 10 1,095 Share

มีต่อ

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 16 มิถุนายน 2566 10 774 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์