กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ 6 กรกฎาคม 2565 2 706 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม