โครงการเฟ้นหาทีมที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สู่การสร้างแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาภาคการเกษตร

โครงการเฟ้นหาทีมที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สู่การสร้างแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาภาคการเกษตร

คุณสมบัติในการสมัคร
1.เป็นนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี/โท/เอก ศิษย์เก่า นักวิจัย บุคคลทั่วไป ที่มีความตั้งใจอยากทำธุรกิจ
2.ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 3-5 คน
3.สมาชิกที่มีความถนัดด้านการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1 คน
4. ทีมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 8 662 Share

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ขอเชิญชวนนักศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วม กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมจัดวัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กำหนดการกิจกรรม

08.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

09.00 - 09.30 น. - คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าวเปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่พร้อมให้โอวาทพร้อมประธานสาขาแต่ละสาขา

09.30 - 10.00 น. - เสนอวิดิทัศน์แนะนำโปรแกรม ทั้ง 7 สาขา

10.00 - 10.30 น. - พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับทีมงานสโมสรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10.30 - 12.00 น. - รองคณะบดีฝ่ายวิชาการอบรม เรื่อง ปรับตัวใรรั้วมหาวิทยาลัย ระเบียบ                             

                         - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาอบรม เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของ                             

13.00 - 15.00 น. นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ในสาขาของตนเอง

 

*** การแต่งกาย

**** นักศึกษาและการสรรหานายกสโมสรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เผยแพร่เมื่อ 1 มิถุนายน 2566 204 669 Share

งาน "50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

วันที่ 26 มกราคม 2566 ในงาน "50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automatic Control)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2566 200 754 Share

นิทรรศการเส้นทางเทคโนโลยี & นวัตกรรมสู่การบูรณาการแห่งโลกอนาคต

กิจกรรมนิทรรศการเส้นทางเทคโนโลยี & นวัตกรรมสู่การบูรณาการแห่งโลกอนาคต

"A Journey Technology into the Future 2022 "JTIF 2022"

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00-12.00 น.
ณ ชั้น 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Automatic Control

 

เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม 2565 7 707 Share

นิทรรศการเส้นทางเทคโนโลยี & นวัตกรรมสู่การบูรณาการแห่งโลกอนาคต

นิทรรศการเส้นทางเทคโนโลยี & นวัตกรรมสู่การบูรณาการแห่งโลกอนาคต

"A Journey Technology into the Future 2022 "JTIF 2022"


วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2565 
การแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วย Python

ณ ชั้น 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 14 ธันวาคม 2565 6 746 Share

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565


ทางโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ประจำปีการศึกษา 2566
เชิญชวนให้นักเรียนมัธยมปลาย เข้ามาสมัครเรียนที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 6 751 Share

กิจกรรม”การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ” ระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ทางโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ได้จัดกิจกรรม”การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ”

โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมแข่งขัน

ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2565 6 726 Share

มีต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ "ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน" อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ "ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน" อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและผ่านการทดสอบให้เป็นผู้สอนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นกลางตามโปรแกรมในหลักสูตร CCNP Enterprise Core Networking (ENCOR) ครั้งที่ 18

เผยแพร่เมื่อ 20 มิถุนายน 2566 6 718 Share

มีต่อ

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 16 มิถุนายน 2566 45 368 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม