กิจกรรมทำบุญอาคารช็อปใหม่โปรแกรม ณ สวนพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 29 มกราคม 2567 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมทำบุญอาคารช็อปใหม่โปรแกรม ณ สวนพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27 พฤษภาคม 2567 23 119 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน โปรแกรมวิชาพลังงานและระบบควบคุม