เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนานักวิจัย "รุ่นใหม่"

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนานักวิจัย "รุ่นใหม่" ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.

เผยแพร่เมื่อ 4 ธันวาคม 2566 45 535 Share

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนานักวิจัย "รุ่นกลาง"

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนานักวิจัย "รุ่นกลาง" ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.

เผยแพร่เมื่อ 4 ธันวาคม 2566 213 487 Share

ประกาศและคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประกาศและคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2566 220 1,236 Share


ทุนอุดหนุนการวิจัยตามแผนงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยตามแผนงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2566 62 1,306 Share

มีต่อ

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ 7 มิถุนายน 2567 2 90 Share


การประชุมก่อนปิดภาคเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2/2567

วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมกันประชุม และสรุปกิจกรรมต่างๆ ก่อนปิดภาคเรียน

เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567 17 257 Share


การประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1/2567

เผยแพร่เมื่อ 16 มกราคม 2567 16 479 Share


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย)

ในวันจันทร์ ที่15 มกราคม พ.ศ.2567  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566
ครั้งที่ 1 (ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย)

เผยแพร่เมื่อ 15 มกราคม 2567 16 414 Share


มีต่อ

สร้างเครือข่ายโรงเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อ ปี 2568 ณ โรงเรียนชากังราววิทยา

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายโรงเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อ ปี 2568 ณ โรงเรียนชากังราววิทยา

เผยแพร่เมื่อ 19 มิถุนายน 2567 2 48 Share


สร้างเครือข่ายโรงเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อ ปี 2568 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายโรงเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อ ปี 2568 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2567 2 59 Share


สร้างเครือข่ายโรงเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อ ปี 2568 ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายโรงเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อ ปี 2568 ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2567 2 68 Share


สร้างเครือข่ายโรงเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อ ปี 2568 ณ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายโรงเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อ ปี 2568 ณ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2567 1 69 Share


มีต่อ

กิจกรรมส่งเสริมยกย่องบุคลากรฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2567

11 กรกฎาคม 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบประกาศนียบัตร กิจกรรมส่งเสริมยกย่องบุคลากรฯคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567 212 Share


ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์"

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27 พฤษภาคม 2567 89 Share

ขอแสดงความยินดีกับ "อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี" พร้อมด้วย "นายนพรัตน์ ฤทธิ์กระจาย "และ"นายรวิชญ์ รุ่งรัตนนภากุล" นักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ "อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี" พร้อมด้วย "นายนพรัตน์ ฤทธิ์กระจาย "และ"นายรวิชญ์ รุ่งรัตนนภากุล" นักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

จากผลงาน FRESH SAVED (บรรจุภัณฑ์ถนอมและชะลอการสุกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากชานอ้อย)
จากเวที "The 35 th International Invention, Innovation & Technology Exhibition" (ITEX 2024)

เผยแพร่เมื่อ 27 พฤษภาคม 2567 81 Share

กิจกรรมแสดงผลงาน Damoday Startup Thailand league 2023

ทีม Bio Protech นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทีม AP2S นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงาน Damoday Startup Thailand league 2023 ณ True Digital Park WEST - Grand Hall

เผยแพร่เมื่อ 25 กรกฎาคม 2566 14 706 Share


มีต่อ

การประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา Soft Power ท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ระดับสากล”

การประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา Soft Power ท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ระดับสากล” นำเสนอผลงาน ณ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2567 ผ่านระบบ Teleconference (Zoom Meeting และ Google Meet)

เผยแพร่เมื่อ 8 ธันวาคม 2566 14 432 Share

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดการสืบค้นสิทธิบัตร

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดการสืบค้นสิทธิบัตร

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 14 1,125 Share

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันนวัตกรรมทางการเกษตร

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การแข่งขันนวัตกรรมทางการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 14 1,237 Share

โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร (ปากดง)รับสมัครพนักงานชั่วคราว

รับสมัครงานพนักงานชั่วคราว ฤดูซ่อมบำรุง ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 14 1,409 Share

มีต่อ

กิจกรรมทำบุญคณะ ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2567

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมทำบุญคณะ ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2567
ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2567 14 239 Share


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น . - 15.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ 5 มิถุนายน 2567 12 308 Share


การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และออกแบบแพคแบตเตอรี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และออกแบบแพคแบตเตอรี่" ในระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยเป็นการร่วมกันระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ บริษัท จีเมติกส์ จำกัด

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 14 336 Share


กิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดการขยะของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดการขยะของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2567 14 244 Share


มีต่อ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมอาชีพที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566 14 524 Share

กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา ปีการศึกษา 2566/1

กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา ปีการศึกษา 2566/1

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 14 1,229 Share

ประชาสัมพันธ์ บริษัท เคทเรียลเอสเตท รับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เคทเรียลเอสเตท รับนักศึกษาฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 14 1,406 Share


ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2566 14 1,354 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม