กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 95 Share

ขอเชิญแข่งขันทักษะวิชาชีพนักศึกษาเครือข่าย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักศึกษาเครือข่าย

เผยแพร่เมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 119 Share

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ

การเปิดรับข้อเสนอโครงการ

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 105 Share

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ 12 พฤษภาคม 2566 232 Share


มีต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2023

การแข่งขัน Startup Thailand League 2023

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2566 123 Share

การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า

 วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เผยแพร่เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 1,303 Share


ประชุมวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2566

     วันที่ 26 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2565 1,355 Share


ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมเปิดโลกเทคโน & นวัตกรรมสู่การบูรณาการ

19 กันยายน 2565 คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมเปิดโลกเทคโน & นวัตกรรมสู่การบูรณาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2565 8 1,947 Share


มีต่อ

แนะแนวโรงเรียนหนองกองพิทยาคม

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 1,306 Share


แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 1,393 Share


แนวทางการพัฒนาชุมชน ตามกลุ่มเป้าหมายของงานบริการวิชาการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนคณฑี

23 สิงหาคม 2565 งานบริการวิชาการคณะ นำทีมโดย ผศ.ภาคิณ มณีโชค อ.นิวดี คลังสีดา เข้าพบนายก อบต.คณฑี และรองนายก เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายของงานบริการวิชาการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนคณฑี

เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2565 6 2,180 Share


ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนกลุ่มเป้าหมาย กับชุมชนบ้านวุ้งกะสัง

27 กรกฎาคม 2565 งานบริการวิขาการคณะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนกลุ่มเป้าหมาย แลกเปลี่ยนกับชุมชนบ้านวุ้งกะสัง ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 6 2,065 Share


มีต่อ

ขอแสดงความยินดีกับทีม BioProtech

ขอแสดงความยินดี กับทีม Bioprotect นำโดย อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี อาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม

เผยแพร่เมื่อ 1 มิถุนายน 2566 250 Share


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.สุรเชษ ตุ้มมี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.สุรเชษ ตุ้มมี

เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2566 123 Share


ประกาศนียบัตร กิจกรรมส่งเสริมยกย่องบุคลากรฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

11 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบประกาศนียบัตร กิจกรรมส่งเสริมยกย่องบุคลากรฯคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 6 2,269 Share


บุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการ

11 สิงหาคม 2565 อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับรางวัล บุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 6 2,208 Share


มีต่อ

โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร (ปากดง)รับสมัครพนักงานชั่วคราว

รับสมัครงานพนักงานชั่วคราว ฤดูซ่อมบำรุง ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 3 Share

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 18 พฤษภาคม 2566 111 Share

มีต่อ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

2023 年 6 月 2 日,2023 年 6 月 3 日女王陛下诞辰纪念活动和 2023 年国家植树日项目志愿者活动

เผยแพร่เมื่อ 2 มิถุนายน 2566 2 Share


กิจกรรม สำนึกรักษ์ความเป็นไทย (ลอยกระทง)

กิจกรรม สำนึกรักษ์ความเป็นไทย (ลอยกระทง)

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565 2 1,259 Share


กิจกรรม How to Live & Learn by PDCA on Campus 2022

7 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม How to Live & Learn by PDCA on Campus 2022 ณ ห้องประชุมลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 8 กันยายน 2565 8 2,491 Share


ทำบุญคณะ ไหว้ครูช่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2565

11 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมทำบุญคณะ ไหว้ครูช่าง กิจกรรมส่งเสริมการเคารพครูบาอาจารย์ และเป็นศิริมงคลให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี ซึ่งจัดกิจกรรมให้กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ บริเวณลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 6 2,237 Share


มีต่อ

ประชาสัมพันธ์ บริษัท เคทเรียลเอสเตท รับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เคทเรียลเอสเตท รับนักศึกษาฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 108 Share


ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2566 123 Share

ปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน เทอม2/2565

ในวันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในเทอม 2/2565 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 - 24 กุมภาพันธ์ 2566

เผยแพร่เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 1,238 Share


กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม ประจำปี 2566

 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2565 1,600 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม