เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนานักวิจัย "รุ่นใหม่"

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนานักวิจัย "รุ่นใหม่" ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.

เผยแพร่เมื่อ 4 ธันวาคม 2566 16 413 Share

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนานักวิจัย "รุ่นกลาง"

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการพัฒนานักวิจัย "รุ่นกลาง" ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.

เผยแพร่เมื่อ 4 ธันวาคม 2566 201 360 Share

ประกาศและคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประกาศและคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2566 207 1,008 Share


ทุนอุดหนุนการวิจัยตามแผนงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยตามแผนงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2566 51 1,112 Share

มีต่อ

การประชุมก่อนปิดภาคเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2/2567

วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมกันประชุม และสรุปกิจกรรมต่างๆ ก่อนปิดภาคเรียน

เผยแพร่เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567 14 155 Share


การประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1/2567

เผยแพร่เมื่อ 16 มกราคม 2567 14 371 Share


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย)

ในวันจันทร์ ที่15 มกราคม พ.ศ.2567  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566
ครั้งที่ 1 (ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย)

เผยแพร่เมื่อ 15 มกราคม 2567 14 272 Share


การประชุมเปิดภาคเรียนศึกษาที่ 2566/2

เผยแพร่เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2566 14 444 Share


มีต่อ

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วร่วมกับชุดผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ : การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วร่วมกับชุดผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
โดยมี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2567 14 163 Share


เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมจัดบูธในงานศิลป์ในสวน

วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจัดบูธ ระบายสีงานและแนะแนวในงานศิลป์ในสวน ณ บริเวณลานจอดรถหน้าศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 28 มกราคม 2567 14 202 Share


แนะแนวโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 มกราคม 2567 14 318 Share


แนะแนววิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้แนะแนวการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 10 มกราคม 2567 14 367 Share


มีต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์"

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27 พฤษภาคม 2567 6 Share

ขอแสดงความยินดีกับ "อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี" พร้อมด้วย "นายนพรัตน์ ฤทธิ์กระจาย "และ"นายรวิชญ์ รุ่งรัตนนภากุล" นักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ "อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี" พร้อมด้วย "นายนพรัตน์ ฤทธิ์กระจาย "และ"นายรวิชญ์ รุ่งรัตนนภากุล" นักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

จากผลงาน FRESH SAVED (บรรจุภัณฑ์ถนอมและชะลอการสุกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจากชานอ้อย)
จากเวที "The 35 th International Invention, Innovation & Technology Exhibition" (ITEX 2024)

เผยแพร่เมื่อ 27 พฤษภาคม 2567 6 Share

กิจกรรมแสดงผลงาน Damoday Startup Thailand league 2023

ทีม Bio Protech นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทีม AP2S นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงาน Damoday Startup Thailand league 2023 ณ True Digital Park WEST - Grand Hall

เผยแพร่เมื่อ 25 กรกฎาคม 2566 14 561 Share


ขอแสดงความยินดีกับ "ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน" อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ "ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน" อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและผ่านการทดสอบให้เป็นผู้สอนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นกลางตามโปรแกรมในหลักสูตร CCNP Enterprise Core Networking (ENCOR)

ครั้งที่ 18

เผยแพร่เมื่อ 20 มิถุนายน 2566 14 969 Share

มีต่อ

การประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา Soft Power ท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ระดับสากล”

การประชุมวิชาการราชภัฏเลย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา Soft Power ท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ระดับสากล” นำเสนอผลงาน ณ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2567 ผ่านระบบ Teleconference (Zoom Meeting และ Google Meet)

เผยแพร่เมื่อ 8 ธันวาคม 2566 14 313 Share

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดการสืบค้นสิทธิบัตร

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดการสืบค้นสิทธิบัตร

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 14 929 Share

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันนวัตกรรมทางการเกษตร

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การแข่งขันนวัตกรรมทางการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 14 1,033 Share

โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร (ปากดง)รับสมัครพนักงานชั่วคราว

รับสมัครงานพนักงานชั่วคราว ฤดูซ่อมบำรุง ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 14 1,180 Share

มีต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และออกแบบแพคแบตเตอรี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และออกแบบแพคแบตเตอรี่" ในระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยเป็นการร่วมกันระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ บริษัท จีเมติกส์ จำกัด

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 14 248 Share


กิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดการขยะของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดการขยะของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2567 14 149 Share


ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน

เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2567 14 159 Share


กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2567 14 218 Share


มีต่อ

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมอาชีพที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2566 14 369 Share

กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา ปีการศึกษา 2566/1

กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา ปีการศึกษา 2566/1

เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2566 14 1,040 Share

ประชาสัมพันธ์ บริษัท เคทเรียลเอสเตท รับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เคทเรียลเอสเตท รับนักศึกษาฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 14 1,210 Share


ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2566 14 1,147 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม